beëindiging Bevel Stichting Middin - zakelijke weergave

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 20-02-2019
Rapport of brief naar aanleiding van het geven, verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel wordt door de inspectie zelf afgegeven aan een instelling of solistisch werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing legt de inspectie een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).Reactie
In Rubroek biedt Middin persoonsvolgende wijkgerichte zorg aan ouderen. Op dit moment verbouwen wij deze locatie om een meer kleinschalige aanpak van zorg te kunnen bieden, die goed aansluit bij de wensen en behoeftes van de bewoners. De bewoners van Rubroek houden van hun eigen plek in de vertrouwde omgeving. Daarom hebben wij voor een aanpak van verbouwing gekozen waarbij de bewoners zo min mogelijk hoeven te verhuizen. Het is daarbij van belang de hygiëne en veiligheid van bewoners en medewerkers te bewaken en het bouwgebied goed af te scheiden van het woongebied. Donderdag 14 februari is geconstateerd dat hier verbetering in nodig was. Wij hebben direct actie ondernomen en de manier van verbouwen en de planning aangepast. Bewoners hebben geen toegang meer tot bouwgebieden. De Inspectie heeft dit maandagochtend 18 februari gecontroleerd en is tevreden. Wij betreuren dat deze situatie is ontstaan en zijn blij dat deze is opgelost. Onze waardering gaat uit naar de medewerkers die zich de afgelopen dagen met grote saamhorigheid hebben ingespannen om de onvolkomenheden op te lossen en onze bewoners te begeleiden naar de nieuwe situatie. Wij bedanken onze bewoners en hun verwanten voor het getoonde begrip.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat