Zeker in de Zorg B.V. Delft augustus 2019 zakelijke weergave aanwijzing

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 22-08-2019
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit heeft betrokkene geen bezwaar gemaakt.Reactie
Wij betreuren in grote mate de bevindingen die de inspectie tot deze conclusies hebben gebracht. Uiteraard onderschrijven wij dat aan de zorg voor cliƫnten geen tekortkomingen mogen kleven. Sterker nog, wij blijven als jonge organisatie, welke is opgericht met als doelstelling hoogwaardige zorg te verlenen, bezig om optimaal vorm te geven aan onze dienstverlening. Dit gebeurt door verdere professionalisering op het gebied van planning, kwaliteit en aansturing binnen de organisatie. Uiteraard heeft de organisatie voor ogen dat er met en voor mensen wordt gewerkt. Wij zijn vastbesloten om de kwaliteitsverbetering voort te zetten en zullen zo spoedig mogelijk geheel aan de gestelde normen voldoen. Dit alles doen wij vanuit de bij ons bestaande passie om als zorgverleners goede zorg te verlenen. Kortom, we zullen de koers die we in augustus 2018 hebben uitgezet verder uitwerken en optimaliseren

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat