Zakelijke weergave verscherpt toezicht SOVAK

Instelling verscherpt toezicht | 20-02-2019
Rapport of brief naar aanleiding van het instellen of opheffen van verscherpt toezicht. Verscherpt toezicht wordt ingesteld als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid en er onvoldoende vertrouwen is dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.


Zakelijke weergave verscherpt toezicht SOVAK.pdf
20-02-2019 | PDF-document PDF-document, 55 kB

Reactie
Vorig jaar besloot de Inspectie SOVAK voor een half jaar onder verscherpt toezicht te stellen. Dat was een tegenvaller, maar ook een extra impuls om de reeds ingezette weg vol energie voort te zetten. De Inspectie heeft besloten het verscherpt toezicht per heden op te heffen. Voorzitter Raad van Bestuur Marie-Louise van der Kruis: "We zijn heel blij met de opheffing van het verscherpt toezicht. Ik ben ontzettend trots op de inzet en het werk van de vele collega's die keihard gewerkt hebben om dit voor elkaar te krijgen. Denk daarbij aan het implementeren van een eenduidige behandel- en begeleidingsvisie, het goed vastleggen van cliƫntinformatie in dossiers en het afbouwen en registreren van vrijheidsbeperkende maatregelen volgens de wet BOPZ, maar ook zaken als het aanpakken van achterstallig gebouwenonderhoud en het realiseren van nieuwbouw." SOVAK ziet in het besluit van de inspectie een erkenning dat zij op de goede weg is met kwaliteit en veiligheid van haar zorg. Marie-Louise van der Kruis: "Het geeft een enorme steun in de rug en veel energie om verder te bouwen aan een gezonde organisatie waar we samen met familie, vertegenwoordigers en vrijwilligers kleur geven aan het leven van onze cliƫnten."

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat