Zakelijke weergave Last onder dwangsom Lentis, Kliniek Groningen

Last onder dwangsom | 24-07-2019
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie
Lentis begrijpt en onderschrijft het bericht van de IGJ. Sinds de aanwijzing werken wij hard om de tekortkomingen in de zorgverlening en de onderliggende personeelsproblemen weg te werken. Wij hebben zelf de IGJ ingeschakeld toen de ingewikkelde problemen niet eenvoudig oplosbaar leken. Lentis heeft een maatschappelijke functie. Vanuit deze functie vinden wij het belangrijk om publiekelijk verantwoording af te leggen. Wij proberen dat te doen wat nodig is voor verantwoorde zorg aan onze cliƫnten. - We herstellen de voorwaarden voor methodisch werken; - Verminderen de capaciteit van de kliniek, ondanks de aanhoudende en grote patiƫntenstroom; - Hebben een nieuw team van behandelaren en chef de clinique in de kliniek ingezet; - Zetten nieuwe werkrelaties op en brengen weer een leerklimaat op gang met de benodigde scholing; - Motiveren medewerkers en management door houvast en ondersteuning te bieden. Vooral tijd is nodig voor onze verbeter-operaties. We zijn nu bovenal gebaat bij ondersteuning van het door ons ingezette en deels al succesvolle herstelproject de komende maanden. We begrijpen dat de IGJ zijn verantwoordelijkheid wil en moet nemen en zien de last tot dwangsom als een bestuurlijke aanwijzing. Wij willen onze medewerkers de ruimte geven hun verbeterslag te continueren. Raad van Bestuur Lentis, 22 juli 2019

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat