Zahet Nijmegen februari 2019 aanwijzing

Instelling bevel/aanwijzing | 25-02-2019
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Zahet Nijmegen februari 2019 aanwijzing.pdf
25-02-2019 | PDF-document PDF-document, 37 kB

Reactie
Zahet organiseert sinds 2009 zorg voor de multiculturele doelgroep. We leveren zogenaamde cultuursensitieve zorg. We zijn klein begonnen maar hebben een snelle groei doorgemaakt naar zorg in twee kleinschalige locaties, dagbestedingprojecten en ongeveer 30 cliƫnten in de thuiszorg. De organisatie is ontstaan uit passie en dromen en dat is nog steeds duidelijk te proeven. De snelle groei en grote ambitie heeft ook zijn sporen nagelaten. Sporen die passen bij een pioniersorganisatie die toe is aan een professionaliseringsslag. De kwaliteit en veiligheid heeft daar onvoldoende aandacht gekregen. Na een slecht rapport zijn we daar heel hard aan gaan werken en we zijn ook ver gekomen. Tijdens het bezoek van 19 juni 2018 voldoet of voldoet grotendeels zahet aan alle getoetste normen op een na. Het toen aanwezige spanningsveld tussen de RVT en RVB heeft toen veel energie en aandacht gevraagd hetgeen de aandacht voor de kwaliteitsnormen heeft doen verslappen. Maar nu, samen met een bijna voltallige en nieuwe, enthousiaste RVT zullen we er zeker in slagen binnen de afgesproken periode te voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Om ons daar van te vergewissen heeft Zahet zich aangemeld bij Vilans voor de kwalteitscan verpleeghuiszorg van maart 2019.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat