Wachttijden in de ggz: verbeterkansen vooral in samenwerking op regionaal niveau

Geaggregeerd rapport | 22-10-2018
Door oplopende wachttijden bij zorgaanbieders lopen cliënten het risico geen tijdige of passende zorg te ontvangen. Wachttijden in de ggz en de daarbij horende knelpunten ontstaan door verschillende oorzaken. Een aantal oorzaken zijn te herleiden tot de kwaliteit van zorg bij een zorgaanbieder, zoals de inrichting van het behandelproces, de verantwoordelijkheidsverdeling wanneer een cliënt op de wachtlijst staat, samenwerking in de zorg en transparantie over wachttijden. Dit is reden voor de inspectie om aandacht te hebben voor de wachttijden in de ggz en instellingen te beoordelen of zij de nodige inspanningen leveren om de wacht- tijden te beperken en zoveel mogelijk weg te werken. De inspectie kijkt daarbij nadrukkelijk naar de elementen van de wachttijd- problematiek die in de invloedssfeer van de zorgaanbieder liggen. De inspectie heeft een bezoek gebracht aan negen instellingen. Tijdens deze bezoeken werd getoetst of de instellingen het nodige deden om de wachttijden te beperken en zoveel mogelijk weg te werken. Uit het onderzoek blijkt dat het verkorten van de wachttijden een prioriteit is in de ggz. De bezochte instellingen spannen zich in om de wachttijden voor de individuele cliënten te verkorten en hebben aandacht voor de wachtende cliënt.



 
Terug naar laatste zoekresultaat