Voortgang derde aanwijzing Social Care

Instelling bevel/aanwijzing | 01-03-2018
Rapport of brief naar aanleiding van het geven, verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel wordt door de inspectie zelf afgegeven aan een instelling of solistisch werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing legt de inspectie een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Voortgang derde aanwijzing Social Care.pdf
01-03-2018 | PDF-document PDF-document, 288 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat