Verscherpt toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond augustus 2019

Verscherpt toezicht | 12-08-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
De inspectie treft de maatregel in het belang van goede zorg en wil het herstel van goed bestuur in ons ziekenhuis van dichtbij volgen. Wij hebben daar alle begrip voor en vinden het een logische beslissing. Wij hebben bij de inspectie benadrukt dat de kwaliteit en veiligheid voor onze patiƫnten niet in het gedrang is en dat wij er te allen tijde voor zullen zorgen dat onze patiƫnten daar ook geen risico toe lopen. Het betreft hier een bestuurlijke kwestie, en wij gaan voortvarend aan de slag om zo snel mogelijk weer een voltallige Raad van Toezicht ingesteld te hebben.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat