Verscherpt toezicht HappyNurse Thuiszorg B.V. Den Haag mei 2019

Instelling verscherpt toezicht | 15-05-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en het management van HappyNurse zijn geschrokken van en erkennen de bevindingen van de inspectie dat de kwaliteit van de zorgverlening in twee van onze wijkteams onvoldoende aan de inspectie-normen voldoet. HappyNurse bestaat sinds 2008, staat voor kwaliteit van zorg en heeft landelijk 40 thuiszorg teams. Wij hebben een eenduidig en hanteerbaar kwaliteitsbeleid. HappyNurse staat voor en werkt vanuit een heldere visie voor cliƫnten in de zorg. HappyNurse werkt er hard aan om met een verbeterslag de kwaliteit in de twee specifieke wijkteams weer op niveau te brengen en blijvend daarop te verbeteren. HappyNurse staat verder voor de taak om bij voortduring in alle teams, de kwaliteit en veiligheid te borgen. Momenteel zijn wij bezig om een integraal verbeterplan nauwgezet uit te rollen. Met elkaar dragen we er zorg voor dat de interne controle en aanspreekbaarheid wordt verscherpt in alle onderdelen van de organisatie. Met vereende krachten door alle betrokkenen bij HappyNurse richten wij ons erop dat de twee teams binnen een halfjaar opnieuw voldoen aan de normen voor goede zorg en er een cultuur van continu verbeteren blijft bestaan in de hele organisatie.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat