Thuiszorg Olympia B.V. Eindhoven Aanwijzing februari 2021

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 04-03-2021
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Betrokkene heeft bezwaar ingediend tegen dit besluit. Bij beslissing op bezwaar van 27 augustus 2021 is het bezwaar ongegrond verklaard. Betrokkene heeft geen beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar.Reactie
Reactie afkomstig van: Bestuurder
Het bieden van kwalitatief goede zorg en het voldoen aan de wensen en behoeften van onze cliënten zijn voor Thuiszorg Olympia belangrijke speerpunten. Eind 2019 heeft de IGJ een eerste bezoek aan ons gebracht. De resultaten uit dit onderzoek hebben ons doen realiseren dat wij diverse zaken kunnen verbeteren. Met het gehele team hebben we hier hard aan gewerkt met een positieve beoordeling van de IGJ in september 2020 als gevolg. Na het vervolgbezoek in december 2020 concludeerde de IGJ dat zaken verbeterd zijn, maar dat we op een aantal onderdelen volgens de IGJ nog niet voldoen aan de gestelde normen. Dat heeft ons – gezien de positieve beoordeling in september – verrast, maar als organisatie willen wij ons uiteraard lerend en verder verbeterend opstellen. Inmiddels hebben wij dan ook een goed doordacht verbeterplan opgesteld. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de IGJ zal inzien dat wij binnen de gestelde termijnen aantoonbaar voldoen aan de gestelde normen. Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat veilige en goede zorg een speerpunt van onze organisatie was en is, dat van gevaar geen sprake is of is geweest en dat wij er alles aan zullen doen om dat zo te houden.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat