Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken Apeldoorn instellen verscherpt toezicht januari 2020

Instelling verscherpt toezicht | 06-02-2020
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
We trekken ons de conclusies als management aan, maar zien ze ook als een professionele spiegel. De geconstateerde verbeterpunten hebben voor een belangrijk deel betrekking op hoe wij de kwaliteit van onze zorg op langere termijn kunnen sturen en verbeteren (de zogenaamde kwaliteitsverbetercyclus). Mede door de vele wisselingen in bestuur en management van de afgelopen jaren, zijn die verbeterpunten in de ogen van inspectie niet voortvarend genoegd opgepakt en dat herkennen we. Sinds het bezoek van de inspectie in september, hebben we een aantal maatregelen al in gang gezet. Tegelijkertijd is het duidelijk dat we hier nog gerichter aan moeten werken. We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende negen maanden de belangrijke slagen kunnen maken die de inspectie van ons vraagt. Zodat we ook in de toekomst een plek blijven waar cliƫnten zich thuis voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat