Stichting Zorg-Wooncentrum den Bouw Warnsveld december 2019

Last onder dwangsom | 03-01-2020
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie
Reactie afkomstig van: Stichting Zorg-Wooncentrum den Bouw
Door de IGJ zijn tekortkomingen geconstateerd in de procedures op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de intramurale zorg van den Bouw. Dit betreft in het bijzonder de procedures op het gebied van medicatieveiligheid. De inhoud en naleving hiervan moet door den Bouw samen met (ketenpartners als) de apotheek en huisartsen verbeterd worden. Hiervoor is een verbeterplan in werking gesteld. Het opheffen van de tekortkomingen is een intensief traject voor onze organisatie en de betrokken ketenpartners. Hoewel verbeteringen bereikt zijn, begrijpen wij op basis van de bevindingen van de inspectie dat tekortkomingen op vier onderdelen nog niet voldoende zijn weggenomen. Hiervoor hebben wij op basis van een (aanvullende) risico-inventarisatie in overleg met de betrokken ketenpartners en met ondersteuning van onze adviseurs aanvullende verbetermaatregelen genomen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat