Stichting Stimezo Zwolle opheffen verscherpt toezicht

Instelling verscherpt toezicht | 08-07-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld of beëindigd. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie

Stimezo heeft de maatregel van IGJ als positieve impuls opgepakt en is blij dat de samenwerking erin heeft geresulteerd dat het verscherpt toezicht met zes weken weer kon worden opgeheven. Stimezo Zwolle heeft met haar verslag verwoord dat niet alleen de voorwaarden voor goede zorg aanwezig zijn, zoals ook door IGJ is vastgesteld maar dat de voorwaarden voor goede zorg zijn geborgd. Stimezo wil graag benadrukken dat de zorg voor de patiënten altijd voorop heeft gestaan en met de vereiste zorgvuldigheid is uitgevoerd. Stimezo is ook zeer trots op de door de patiënten over Stimezo gegeven klantbeoordeling van 8,7.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat