Stichting OpenDoor Loon op Zand februari 2019

Instellingsrapport | 24-05-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


Stichting OpenDoor Loon op Zand februari 2019.pdf
24-05-2019 | PDF-document PDF-document, 314 kB

Reactie
Blij verrast waren wij bij Stichting OpenDoor met het onaangekondigde bezoek van de inspectie. De inspectie heeft uitgebreid de tijd genomen om een compleet beeld te krijgen van onze organisatie en het dagelijkse leven bij OpenDoor en is daarin ook geslaagd. We herkennen ons in het vastgestelde rapport en de genoemde verbeterpunten. We zijn, zoals in het rapport ook benoemd, direct na het bezoek van de inspectie begonnen met invoeren van verbeteringen. 5 juni a.s. staat er een medicatietraining gepland. Daarmee zijn de meest noodzakelijke verbeteringen reeds doorgevoerd. De inspectie ziet in onze organisatie transparantie en bereidheid om te leren, daar zijn we blij mee. Wij willen ons zelf continu blijven verbeteren in ons streven naar de best mogelijke zorg voor onze gasten en bewoners.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Hoort bij rapport
Kwaliteit 26 kleine aanbieders gehandicaptenzorg.pdf
13-01-2020 | PDF-document PDF-document, 608 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat