Stichting Mosae Zorggroep aanwijzing november 2019

Bevel/aanwijzing (zakelijke weergave) | 14-11-2019
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit heeft betrokkene geen bezwaar gemaakt.Reactie
Samen krijgen we dat voor elkaar. Mosae Zorggroep verkeert al jaren in een complexe situatie, zowel kwalitatief als financieel. Binnen de organisatie is veel geïnvesteerd om het tij te keren. Helaas vooralsnog nog zonder het beoogde resultaat, blijkt ook uit de aanwijzing van IGJ. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht herkennen de urgentie en zetten volop in op de verbetering van de kwaliteit van de zorg volgens de lijnen van de aanwijzing. Inmiddels wordt tevens hard gewerkt aan de beoogde samenwerking met Sevagram, waardoor een duurzame oplossing binnen bereik komt. Wij hebben het volste vertrouwen dat door deze maatregelen en beslissingen onze kwetsbare cliënten weer de zorg krijgen, die zij verdienen. Daar is alles en iedereen op gericht en samen krijgen we dat voor elkaar.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat