Stichting Mosae Zorggroep Maastricht verscherpt toezicht april 2019

Instelling verscherpt toezicht | 17-04-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
De laatste jaren heeft de kwaliteit van zorg bij Mosae Zorggroep onder grote druk gestaan vanwege financiĆ«le ontwikkelingen, bestuurswisselingen en onrust binnen de organisatie. Afgelopen jaar is hard gewerkt om de situatie te verbeteren, maar met nog te weinig resultaat op het gebied van managementaansturing en zorgkwaliteit. Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en management herkennen het beeld van de inspectie dat onze intramurale zorg nog niet aan de normen voldoet. We moeten dan ook erkennen dat niet alle bewoners op dit moment de kwaliteit van zorg ontvangen die ze verdienen. Alle inspanningen van onze medewerkers en vrijwilligers ten spijt. De afgelopen maanden zijn benut om de aansturing van de locaties te versterken via coaching van het management en middels het aantrekken van nieuwe zorgmedewerkers, teamleiders en kwaliteitsverpleegkundigen. Om op korte termijn te voldoen aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuis is een plan van aanpak opgesteld met een veelheid aan acties om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze acties dienen daadkrachtig geĆÆmplementeerd te worden. Samen met alle medewerkers en vrijwilligers, betrokken bij Mosae Zorggroep, zetten wij ons in om binnen een halfjaar weer te voldoen aan de normen voor goede zorg.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat