Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen Helmond instellen Verscherpt Toezicht oktober 2020

Verscherpt toezicht | 28-10-2020
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Reactie afkomstig van: Zorgaanbieder
20 augustus 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek gebracht aan Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO). KBWO levert dementiezorg en begeleiding aan 24 ouderen in een kleinschalige en huiselijke setting. KBWO heeft drie woningen in Helmond Brouwhuis. De conclusie van de inspectie is dat KBWO niet aan alle normen voldoet. KBWO heeft in september direct een plan gemaakt om deze punten aan te pakken. De norm medicatie had KBWO binnen een week verbeterd. Aan de overige normen wordt zorgvuldig aandacht besteed. KBWO heeft daarna meerdere constructieve gesprekken met de inspectie gevoerd. KBWO heeft een vijfkoppig bestuur. De bestuurders zijn onbezoldigd en hebben gelijke stemrechten. Daarnaast zijn er vier leidinggevenden en 42 medewerkers. KBWO heeft een bewonersraad en een personeelsraad. KBWO vindt dit passen bij een kleinschalige ideƫle organisatie. KBWO hecht waarde aan tegenspraak en onafhankelijk toezicht en onderzoekt mogelijkheden voor meer intern toezicht, ten behoeve van kwaliteit. De inspectie constateert dat KBWO kwalitatief goede persoonsgerichte zorg biedt aan demente ouderen. KBWO heeft een goede personeelsbezetting, twee medewerkers op acht bewoners. Ook ziet de inspectie een goede aanpak tijdens de eerste Corona golf en de lessen die KBWO daar uit getrokken heeft.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat