Stichting Amsta Amsterdam, instellen verscherpt toezicht april 2021

Verscherpt toezicht | 16-04-2021
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Reactie afkomstig van: Raad van bestuur
Amsta herkent zich in het beeld van de inspectie dat op een aantal normen een versnelling en versterking van de kwaliteitsontwikkeling organisatie breed nodig is. Daar wordt door iedereen binnen Amsta hard aan gewerkt. Met de bevindingen van de inspectie gaan wij onze kwaliteitsaanpak waar nodig verstevigen, versnellen en verbreden. We zorgen dat de teams en de medewerkers intensief ondersteund worden bij leren en verbeteren. We volgen dit proces nauwgezet en sturen bij zo nodig. Na een veel bewogen corona-jaar willen en kunnen we versnellen in onze kwaliteitsontwikkeling. Tegelijkertijd zien wij, de IGJ en anderen dat onze zorg persoonsgericht is: we kennen onze bewoners, mensen worden gezien en er is warme en liefdevolle zorg bij Amsta. We zetten ons met vertrouwen in om de gevraagde verbeteringen waar te maken.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat