Stichting Altijd Zorg Rolde 29 november 2019

Instellingsrapport | 31-12-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


Stichting Altijd Zorg Rolde 29 november 2019.pdf
31-12-2019 | PDF-document PDF-document, 144 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: Stichting Altijd Zorg
De Stichting Altijd Zorg neemt de aanwijzing serieus en is zich ervan bewust dat de inspectie naar de letter van de wet gelijk heeft en dat onze organisatie zich dient aan te passen. De aanwijzing wordt door ons nauwlettend opgevolgd. Onze stichting wil Altijd Zorg leveren aan mensen die meer of minder kwetsbaar zijn, om zo hun participatie in de samenleving in stand te houden of te vergroten. Kwetsbare mensen zijn door hun psychische en/of sociale beperkingen meer dan andere mensen afhankelijk van steun uit hun omgeving: verwanten, vrienden, vrijwilligers en professionals of voorzieningen. Als we voor elkaar zorgen, zijn en voelen we ons met elkaar verbonden. Stichting Altijd Zorg wil bewoners en medewerkers faciliteren en ondersteunen waar nodig. De organisatie schrijft voor, als dat de medewerkers helpt niets te vergeten. Ze gebruikt systemen die uitgaan van de zorg die bewoners nodig hebben en door medewerkers gegeven wordt. Die systemen volgen en ondersteunen de processen, worden als helpend ervaren, niet als dicterend. We zien goede mogelijkheden onze dienstverlening voort te zetten door de aanwijzing op te volgen zodat deze past bij onze visie. Nu en in de toekomst. Het bestuur van Stichting Altijd Zorg.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat