SavyZorg Nijmegen juli 2019

Instellingsrapport | 11-10-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


SavyZorg Nijmegen juli 2019.pdf
11-10-2019 | PDF-document PDF-document, 304 kB

Reactie
Hierbij delen wij u mee dat Savyzorg zich herkent op hoofdlijnen in het rapport. SavyZorg is een kleine zorgaanbieder en heeft zich de afgelopen periode vooral ingezet op de kwaliteit van de zorg op individueel niveau. De relatie met cliƫnt als persoon is daarbij prioriteit geweest. Dit is de kracht van Savyzorg en het is fijn om te zien dat dit onderdeel van de zorgverlening zeer goed scoort. Met betre kking tot de genoemde verbeterpunten is Savyzorg bezig met een inhaalslag om binnen de gestelde term n te voldoen aan normen uit de wet- en regelgeving

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Hoort bij rapport
Kwaliteit 26 kleine aanbieders gehandicaptenzorg.pdf
13-01-2020 | PDF-document PDF-document, 608 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat