Residentie Buitenzorg Groningen einde aanwijzing maart 2019

Instelling bevel/aanwijzing | 14-10-2019
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit heeft betrokkene geen bezwaar gemaakt.Reactie
Wij hebben kennis genomen van de openbaar te maken informatie met betrekking tot ‘einde aanwijzing Residentie Buitenzorg Groningen’. In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt, zowel zorgmedewerkers als organisatie, om aan beide delen van de aanwijzing te voldoen. Dat dit gelukt is, stemt tevreden. Wij hebben de aanwijzing opgevat als stimulans om te komen tot structurele verbetering van de kwaliteit van onze zorgdienstverlening. De positieve uitkomst van de aanwijzing sterkt ons in onze ambitie om blijvend te werken aan de kwaliteit van onze zorgdienstverlening vanuit het senang model en voor een specifieke doelgroep. Wij beseffen dat de zorg voortdurend in verandert, hetgeen vraagt om het blijvend verbeteren van de kwaliteit van de zorgdienstverlening en ondersteunende processen. Het contact met de IGJ in het kader van de aanwijzing hebben als constructief ervaren. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat