Relaunch Nederland Tiel Last onder dwangsom juni 2021

Last onder dwangsom | 28-06-2021
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie
Reactie afkomstig van: Relaunch Nederland
Relaunch is van mening dat de last onder dwangsom ten onrechte aan hem is opgelegd en betreurt dat de IGJ ondanks zijn reactie is overgegaan tot de oplegging daarvan. Met de last onder dwangsom beoogt de IGJ om naleving van de gegeven aanwijzing van 19 januari 2021 af te dwingen. Echter Relaunch heeft tegen deze aanwijzing bezwaar gemaakt omdat hij meent dat het rapport van de IGJ feitelijk onjuist is. Dit betreft een nog lopende procedure. Bovendien heeft Relaunch zich in de afgelopen periode ingezet om een verbeterslag te maken. Door enkel te kijken naar de randvoorwaarden meent Relaunch dat de IGJ voorbijgaat aan de noodzaak en de behoefte van de cliënten. De cliënten die bij Relaunch komen hebben vaak al een lang traject van allerlei zorgaanbieders achter de rug en kiezen juist voor Relaunch vanwege de menselijke aanpak. Relaunch zet zich in om (het risico) te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip raken waarbij aandacht voor de cliënt en het weer tot bloei brengen van de cliënt centraal staan. Relaunch zal zich inzetten om de last onder dwangsom ongedaan te (doen) maken.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat