Rapportbrief toetsing aanwijzing Thuiszorg Naborgh B.V. Rotterdam oktober 2019

Last onder dwangsom | 23-10-2019
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie
Thuiszorg Naborgh betreurt het dat een of meerdere financiers, de spoedige overdracht van de cliƫnten heeft bemoeilijkt. Daarnaast is de termijn die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gesteld heeft voor de overdracht, zoals ook eerder door Thuiszorg Naborgh aangegeven, te kort gebleken en hield deze geen, of althans, te weinig rekening met de omstandigheden waarin Thuiszorg Naborgh zich thans bevindt. Daardoor is het niet gelukt de overdracht binnen de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestelde termijn te realiseren. Op dit moment wordt vanuit Thuiszorg Naborgh erg hard gewerkt aan de overdracht en bevindt deze zich in de laatste, afrondende fase. Thuiszorg Naborgh heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat de overdracht voor afloop van de begunstigingstermijn gerealiseerd is.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat