Proteion De Wachtpost Venlo opheffen verscherpt toezicht februari 2020

Verscherpt toezicht | 09-03-2020
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Reactie afkomstig van: Stichting Proteion
De afgelopen maanden heeft Proteion hard gewerkt aan verbeteringen naar aanleiding van de onder toezichtstelling van locaties De Wachtpost en Hornerheide. Het is goed om te horen dat de inspectie vertrouwen heeft in onze verbeterkracht en besloten heeft om het verscherpt toezicht op te heffen. Het afgelopen half jaar was een intensieve periode. De inspectie is heeft ons gewezen op zaken die nog niet in orde waren. Organisatie breed hebben we zaken opgepakt, goed en grondig. Er is veel gebeurd in korte tijd. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de enorme inzet van onze medewerkers. Ook na het opheffen van het toezicht gaan we onverminderd door met ons verbeterprogramma Zichtbaar Goede Zorg. Het komt nu aan op continueren en borgen. Samen blijven we werken aan zichtbaar goede zorg. Samen de schouders eronder.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat