Proteion De Wachtpost Venlo april 2019

Instellingsrapport | 22-07-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


Proteion De Wachtpost Venlo april 2019.pdf
22-07-2019 | PDF-document PDF-document, 209 kB

Reactie
De bevindingen van de IGJ helpen ons om de noodzakelijke veranderingen met meer focus en in een hoger tempo door te voeren. Om binnen afzienbare tijd aan alle eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te voldoen zijn we gestart met het programma Zichtbaar Goede Zorg. We ontwikkelen ons van een organisatie die zorgt vóór, naar een organisatie die zorgt dát. Hierbij verschuift de aandacht van medische naar persoonsgerichte zorg, waar wonen en welzijn meer centraal staan. Het inspectierapport helpt ons om daarin de juiste prioriteiten te stellen. Het programma is in grote lijnen ontwikkeld en op onderdelen in uitvoering. De implementatie van de verbeterpunten in de dagelijkse praktijk, loopt nog niet zoals we dat willen. Met de personeelstekorten in de zorg, hebben ook wij met een krappe bezetting van de teams te maken. De zorg voor de cliënt krijgt dan vaak voorrang boven administratieve of organisatorische taken. Door de maatregel van de inspectie zijn we erop gewezen dat dit anders moet. We moeten dus scherpere keuzes maken en bewust capaciteit vrijmaken om onze goede zorg meer zichtbaar te maken en ook te borgen. Binnen een half jaar willen we de door de inspectie geconstateerde knelpunten op orde hebben.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat