PrivaZorg B.V. Amersfoort opheffen verscherpt toezicht september 2019

Instelling verscherpt toezicht | 08-10-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie

PrivaZorg heeft op 27 september een bericht van de inspectie ontvangen dat het verscherpt toezicht beëindigd is. Wij zijn hier blij mee! Een opsteker voor onze medewerkers in de zorg en ondersteuning die de afgelopen maanden ondanks alles zich met veel energie zijn blijven inzetten voor onze cliënten. Die waarderen PrivaZorg, blijkt uit recent tevredenheidsonderzoek, met scores tussen 8,3 en 9,3! Er zijn de laatste maanden veel stappen gezet voor het opheffen van de bestuurlijke onrust: • De Ondernemingskamer heeft bestuurders aangesteld: directeur, bestuurder stichtingen en voorzitter RvC. De RvC is uitgebreid met twee nieuwe leden. De voormalig bestuurders en commissarissen van PrivaZorg zijn allen terug getreden • Statuten en reglementen zijn in overeenstemming gebracht met de Governancecode Zorg; de bedrijfsstructuur van PrivaZorg is aangepast aan het maatschappelijk belang • PrivaZorg zorgt vanaf 2019 voor een geconsolideerde jaarrekening voor het hele bedrijf, die aan de eisen van de Governancecode Zorg en de wetgeving voldoet • Belanghebbenden krijgen een adequate invloed: in oktober/november gaat een OR van start, op 21 november wordt een Verpleegkundigen Adviesraad geïnstalleerd en de centrale cliëntenraad is gepositioneerd op het niveau van de stichting PrivaZorg. De komende maanden werkt PrivaZorg aan een visie op de toekomst.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat