PrivaZorg B.V. Amersfoort juni 2019

Verscherpt toezicht | 18-06-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.


PrivaZorg B.V. Amersfoort juni 2019.pdf
18-06-2019 | PDF-document PDF-document, 439 kB

Reactie
PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport van 7 juni 2019. Aan de uitvoering van deze maatregelen wordt gewerkt. Daarnaast zal de Ondernemingskamer op zeer korte termijn drie onafhankelijke bestuurders (één bij directie, één bij RvC en één in het Stichtingsbestuur) aanstellen. Deze bestuurders, met doorslaggevende bevoegdheden, ondersteunen PrivaZorg om zo snel mogelijk uit de bestuurlijke impasse te komen. PrivaZorg heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie binnen de door de IGJ gestelde termijn van vijf maanden zal voldoen aan de in het rapport beschreven maatregelen. De statuten, reglementen en de financiële verantwoording zullen dan in overeenstemming zijn met de Governance Code Zorg.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat