Present Meesplein Leerdam last onder dwangsom 25 november 2020

Last onder dwangsom | 03-12-2020
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie
Reactie afkomstig van: Present
Present is zeer doordrongen van de noodzaak om te voldoen alle eisen voor goede zorg. We zijn het eens met de bevindingen van de Inspectie en betreuren te moeten constateren dat Present voor de locatie Meesplein er nog niet in geslaagd aan alle eisen voor goede zorg te voldoen. We zijn tot het bot gemotiveerd om hierin grote slagen te maken. Er wordt met man en macht gewerkt om aan de drie nog resterende punten uit de aanwijzing te voldoen en vervolgens de kwaliteit van zorg verder te ontwikkelen. We doen dit met een intensieve sturing, coaching en auditing, zodat het team maximaal wordt ondersteund in de ontwikkeling die nodig is. Os doel is om vanuit deze situatie tot de voorhoede van goede zorg te gaan behoren en zo onze visie waarmaken in alles wat we doen kwaliteit toevoegen aan het leven van de mensen die bij ons wonen. Hierbij gaat het om welbevinden, dus ervaren kwaliteit, én om feitelijke kwaliteit. Net zo belangrijk vinden we het dat medewerkers met plezier en vanuit vakmanschap hun werk kunnen doen. Op beide fronten zijn we onderweg en weten we wat we nog te doen hebben.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat