Ouderenzorg Noord-Beveland Colijnsplaat einde verscherpt toezicht juni 2020

Verscherpt toezicht | 09-06-2020
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Reactie afkomstig van: Ouderenzorg Noord-Beveland
De afgelopen maanden heeft Cleijenborch hard gewerkt aan verbeteringen naar aanleiding van de onder toezichtstelling. Binnen 6 maanden hebben we verbeteringen doorgevoerd op alle getoetste thema's. Hiermee heeft Cleijenborch volgens de inspectie laten zien dat het managementteam en de zorgverleners beschikken over urgentiebesef en lerend vermogen. De bestuurder heeft tijdens het verscherpte toezicht voorwaarden gecreëerd om de geboden zorg beter aan te laten sluiten op de steeds complexere zorgvraag van de cliënten. Het is goed om te horen dat de inspectie vertrouwen heeft in onze verbeterkracht en besloten heeft om het verscherpt toezicht op te heffen per 29 mei 2020.Het afgelopen half jaar was een intensieve periode. Organisatie breed hebben we zaken opgepakt goed en grondig. Er is veel gebeurd in korte tijd. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de enorme inzet van onze medewerkers. Wij hebben gemerkt dat door regelmatig het gesprek met elkaar te voeren en elkaar te ondersteunen, er energie ontstaat en verbinding. Cleijenborch ziet in het besluit van de inspectie een erkenning voor de kwaliteit en veiligheid van zorg voor haar cliënten. Ook na het opheffen van het toezicht gaan we onverminderd door met samen blijven werken aan zichtbaar goede zorg.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat