Ouderenzorg Noord-Beveland Colijnsplaat brief november 2019

Instelling verscherpt toezicht | 04-11-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
In augustus 2019 zijn wij opnieuw bezocht door de inspectie . De inspectie heeft hiervan een rapport opgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening. Het betreft hier de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid en vrijheidsbeperking. Tegelijkertijd rapporteert de inspectie dat er sprake is van respectvolle zorg, dat cliënten geborgenheid en betrokkenheid ervaren en dat cliënten met plezier wonen in het Zorgcentrum. Wij herkennen de kritische inhoud van het inspectierapport en zien dit als stimulans om de kwaliteit van zorgverlening aan onze cliënten op korte termijn en structureel verder te verbeteren. Zo is vrijwel direct na het verschijnen van de conceptrapportage van de inspectie gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van verbetermaatregelen. Een aantal verbetermaatregelen zijn daar waar mogelijk direct doorgevoerd. Wij gaan ervan uit met de implementatie van dit plan van aanpak te voldoen aan alle normen uit het kwaliteitskader. Natuurlijk raakt het verscherpt toezicht ons, maar we zien dit toezicht tegelijkertijd als een impuls om de al ingeslagen weg vol energie en samen verder voort te zetten. Namens raad van toezicht, directie, management, cliëntenraad en ondernemingsraad

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat