Ommedijk Leiderdorp en Rietveld Alphen aan den Rijn januari 2019

Instellingsrapport | 07-06-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.Reactie
ActiVite onderschrijft de conclusie van de IGJ dat de geboden zorg op beide locaties voldoet aan de getoetste normen. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat ActiVite haar zaken op orde heeft. Locatie Rietveld voldoet zelfs aan alle kwaliteitsnormen! En voor de locatie Ommedijk is een aantal punten ter verbetering benoemd door de IGJ. Dit heeft betrekking op het methodisch werken en de evaluatie van zorg. Met de invoering van het elektronisch zorgdossier op de somatische afdeling dit voorjaar is daarmee al een belangrijke stap gezet. De IGJ heeft geconcludeerd dat ActiVite voldoet aan de normen, er geen vervolg toezicht nodig is, en dat de IGJ erop vertrouwt dat ActiVite blijft sturen op de kwaliteit en veiligheid van haar zorg- en dienstverlening.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat