Nazra Zorg Den Haag einde aanwijzing maart 2020

Instelling bevel/aanwijzing | 22-07-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Bijvoorbeeld verlengen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.


Nazra Zorg Den Haag einde aanwijzing maart 2020.pdf
22-07-2020 | PDF-document PDF-document, 38 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: Zorgaanbieder
De aanwijzing aan Nazra Zorg BV is op 3 juli 2020 beëindigd. Voorafgaand aan de aanwijzing heeft Nazra Zorg BV operationele en bedrijfsmatige aanpassingen ingezet en doorgevoerd, onder meer met het oog op de (indertijd nog aankomende) coronacrisis. Met een vooruitziende blik is de zorg toen al zo veel als mogelijk teruggebracht in het eigen netwerk van onze oud cliënten. Nazra Zorg BV heeft zich dan ook voornamelijk gericht op de procedurele kant van de aanwijzing. Gezocht is naar een voor de cliënt prettige en voor ons werkbare balans tussen daadwerkelijke zorg en de benodigde vastlegging daarvan. Ons uitgangspunt is en blijft dat we persoonlijke zorg willen verlenen met een klein en vast team aan zorgverleners. Zodra wij de zorgverlening weer opstarten, zal dat binnen deze kaders zijn.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat