MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad september 2019

Last onder dwangsom | 12-09-2019
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.


MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad september 2019.pdf
12-09-2019 | PDF-document PDF-document, 132 kB

Reactie
De IGJ heeft een last onder dwangsom opgelegd om de curatoren te dwingen tot verstrekking van informatie die de IGJ nodig heeft voor een onderzoek naar de naleving van de Governancecode Zorg en eventuele financiële of zakelijke belangenverstrengeling bij de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de minister van Medische Zorg en Sport. Tussen de IGJ en de curatoren bestaat een principieel verschil van inzicht of de minister alsmede de IGJ hun bevoegdheden wel kunnen en mogen inzetten om toezicht te houden op de naleving van normen uit de Governancecode Zorg, zeker nu het ziekenhuis failliet is en er geen zorg meer wordt verleend. De Governancecode Zorg betreft zelfregulering en er is geen toezichthoudende taak of wettelijke grondslag voor de IGJ om toezicht te houden op de naleving van de Governancecode Zorg. De curatoren hebben, anders dan de IGJ en de minister, wél de wettelijk taak om een onafhankelijk oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren, ook naar mogelijke zakelijke en financiële belangenverstrengeling. De opgelegde last onder dwangsom geeft de curatoren de mogelijkheid om over deze principiële vraag een rechterlijk oordeel te vragen. De curatoren zullen zich aan een onherroepelijk rechterlijk oordeel conformeren.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat