Leids Universitair Medisch Centrum Leiden afsluitbrief opvallende KI's oktober 2020

Instellingsrapport | 13-11-2020
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.Reactie
Reactie afkomstig van: Mw. Dr. I. Steneker, directeur Kwaliteit en Patiëntveiligheid LUMC
“Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) monitort en verbetert de kwaliteit van zijn zorg continu. Een van de manieren om te leren is door de benchmark van onze kwaliteit van zorg met anderen, zoals de IGJ in dit rapport heeft gedaan. Het LUMC is blij te horen dat de Inspectie in het rapport aangeeft voldoende geïnformeerd te zijn over de opvallende scores op de kwaliteitsindicatoren 2019. Uiteraard blijven wij alert op mogelijkheden om de zorg aan onze patiënten continu te verbeteren.”

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat