Laser Clinic Cornea te Hoofddorp juni 2019

Instelling thematoezicht | 12-07-2019
Rapport naar aanleiding van een bezoek of vragenlijst in het kader van een themaonderzoek.


Laser Clinic Cornea te Hoofddorp juni 2019.pdf
12-07-2019 | PDF-document PDF-document, 339 kB

Reactie

Wij danken u voor uw definitieve rapport. Enkele verbeterpunten nemen wij van u over. Hiernaast staan er ook een aantal onterechte interpretaties en rode scores in uw rapport, waaronder: - U schrijft dat wij polikliniekpatiënten niet screenen op MRSA/BRMO met de toelichting dat alle patiënten die een invasieve behandeling ondergaan gescreend moeten worden: Wij screenen alle patiënten die bij ons een invasieve behandeling ondergaan, ook polikliniekpatiënten. U heeft onze reactie verkeerd begrepen; - U zegt dat ons beleid VTGM in strijd is met de richtlijn en het VMS thema: Wij handelen juist in lijn met deze richtlijnen en hebben u dit aangetoond. Helaas is onze reactie door u niet verwerkt in uw definitieve rapport. Hiernaast zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen. Wij scoren helaas ook rood door een verkeerde interpretatie van de door ons aangegeven punten. Tijdens uw bezoek vraagt u gesloten vragen. Hierdoor ontstaan fouten in communicatie. Een vraag als 'hoe hebben jullie dit geborgd?', zal ons meer ruimte geven aan te tonen hoe wij risico's borgen, ook als ons document een andere titel heeft of onze werkwijze net wat afwijkt. Wij danken u voor de door u genomen moeite.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat