Instellen verscherpt toezicht Het Schild Wolfheze november 2019

Instelling verscherpt toezicht | 03-12-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Het Schild is vanaf 2018 voortvarend aan de slag met de overgang van lichte verzorgingshuiszorg naar zware verpleeghuiszorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de visuele beperking van onze cliënten. Het gaat om een ingewikkeld traject met veel uitdagingen dat na het bezoek van de IGJ in oktober 2018 nog verder is geïntensiveerd. De rapportage van oktober 2019 laat zien dat het Schild vooruitgang heeft geboekt op 8 belangrijke thema’s en nergens meer een onvoldoende scoort. We hadden in het belang van de cliënten graag een nog grotere vooruitgang geboekt, maar dat is nog niet gelukt. Het feit dat het Schild onder verscherpt toezicht is geplaatst is een grote teleurstelling voor alle medewerkers, die ontzettend hun best hebben gedaan om vooruitgang te boeken. Dat neemt niet weg dat wij ons voor wat betreft de geconstateerde tekortkomingen voor een belangrijk deel herkennen in het rapport. Het sterkt ons in de overtuiging dat we voortvarend en volhardend op het ingeslagen pad voort dienen te gaan en de unieke positie van Het Schild, als woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen in Nederland te versterken.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat