Infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen

Geaggregeerd rapport | 17-03-2020
Als gevolg van toenemende resistentieproblematiek ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sinds een aantal jaar intensiever toe op infectiepreventiemaatregelen in de zorg. Aan het onderwerp infectiepreventie en infectieziektebestrijding in penitentiaire inrichtingen (PI) hebben we nog niet eerder aandacht besteed. PI’s bieden eerstelijnszorg (huisartsengeneeskunde, mondzorg, ggz) die moet voldoen aan de normen en richtlijnen die ook buiten de muren van deze instellingen gelden. Daarnaast gelden er specifieke normen: normen van de dienst justitiële inrichtingen (DJI) voor de zorg in penitentiaire inrichtingen en normen van het landelijk centrum voor hygiëne en veiligheid (LCHV). De inspectie zag dat er veel op orde was in de penitentiaire inrichtingen op het gebied van infectiepreventie en infectieziektebestrijding. Toch zagen we ook tekortkomingen. 
Bijbehorende instellingsrapporten
Justitieel Complex Zaanstad Westzaan december 2018.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 87 kB
PI Grave Grave november 2018.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 88 kB
PI Zwolle Zwolle december 2018.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 78 kB
PI Haaglanden Justitieel Medisch Centrum voor Somatische Zorg Den Haag januari 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 88 kB
PI Leeuwarden Leeuwarden juni 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 108 kB
PI Arnhem Arnhem juli 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 105 kB
PI Sittard Sittard augustus 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 108 kB
PI Zuid Oost Evertsoord augustus 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 105 kB
PI Middelburg Middelburg augustus 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 110 kB
PI Alphen aan den Rijn locatie Maatschapslaan Alphen aan den Rijn augustus 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 117 kB
PI Utrecht locatie Nieuwersluis Nieuwersluis september 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 101 kB
PI Heerhugowaard locatie Zuyder Bos Heerhugowaard augustus 2019.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 109 kB
PI Middelburg Middelburg januari 2020.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 70 kB
PI Alphen aan den Rijn locatie Maatschapslaan Alphen aan den Rijn januari 2020.pdf
17-03-2020 | PDF-document PDF-document, 71 kB
PI Heerhugowaard locatie Zuyder Bos Heerhugowaard maart 2020.pdf
27-03-2020 | PDF-document PDF-document, 57 kB
PI Middelburg Middelburg januari 2020 afsluitbrief.pdf
24-12-2020 | PDF-document PDF-document, 41 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat