Huize den Oostenborgh Ootmarsum instellen verscherpt toezicht april 2019

Verscherpt toezicht | 02-05-2019
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Zienswijze Welstee, stichting Zorgvilla’s Twente Huize den Oostenborgh is al 23 jaar een privaat gefinancierd alternatief voor reguliere, door de overheid gefinancierde verpleeghuiszorg. Het optimaliseren van de kwaliteit van leven in een kleinschalige woonvoorziening is ons uitgangspunt. Deze hoogwaardige, persoonsgerichte zorg wordt geleverd door een sterk (zorg)team van professionele, liefdevolle en betrokken mensen, aangevuld met een team van vrijwilligers. Kinderen van bewoners en andere betrokkenen ervaren onze dienstverlening als ‘een warme jas’. De Inspecteur heeft ook persoonlijk benadrukt dat de zorg aan onze bewoners geborgd is. Dat is de essentie! De Inspectie heeft een bezoek gebracht aan Huize den Oostenborgh, en heeft een aantal beleidsmatige verbeterpunten benoemd. De komende periode zal Welstee gebruiken om op het beleidsmatige vlak verbetermaatregelen te nemen. Welstee heeft er samen met de Inspectie vertrouwen in dat wij binnen de periode van zes maanden aan alle normen van de Inspectie zullen voldoen. Welstee wenst te benadrukken dat de verbetermaatregelen enkel zien op werkprocessen en beleid, maar de deskundige zorg is geborgd! Kwalitatief hoogwaardige zorg voor onze cliënten heeft altijd onze hoogste prioriteit. Helaas heeft de Inspectie nagelaten dit in het openbare rapport te vermelden. Zie voor een uitgebreide toelichting onze website: www.welstee.nl.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat