Huize Plantage Amsterdam september 2019

Instellingsrapport | 24-10-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


Huize Plantage Amsterdam september 2019.pdf
24-10-2019 | PDF-document PDF-document, 193 kB

Reactie
Huize Plantage is een kleinschalige woonzorgvoorziening in Amsterdam en biedt al 20 jaar goede en professionele zorg. Met een vast en ervaren team geven wij veel aandacht aan onze bewoners die te allen tijde centraal staan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft bij ons tekortkomingen geconstateerd. Met name in een niet goed functionerend kwaliteitssysteem. Daarom kunnen wij –administratief- niet goed laten zien wat wij doen en hoe we verbeteringen aanbrengen en vastleggen. Wij en onze bewoners zijn ervan overtuigd dat er bij ons altijd warme en zorgvuldige zorg is geboden. Wij hebben inmiddels een nieuw Electronisch Clienten Dossier opgestart dat veel kan bijdragen om verantwoorde zorg inzichtelijk te maken. Om alle verbeterpunten door te voeren ligt er inmiddels een Plan van Aanpak waarmee wij reeds aan de slag zijn gegaan. Wij zijn uiteraard niet blij met het rapport maar we zijn er van overtuigd dat we binnen de gestelde termijn van zes maanden alle verbeteringen hebben doorgevoerd zodat we aan alle normen zullen voldoen. Directie Huize Plantage

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat