Huize Henriëlla Den Haag aanwijzing december 2019

Instelling bevel/aanwijzing | 02-01-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.Reactie
Huize Henriella heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het doorvoeren van verbeteringen naar aanleiding van de gesprekken met en constateringen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Huize Henriella stelt het op prijs dat de IGJ deze inspanningen in de aanwijzing signaleert. Helaas is de termijn om alle verbeteringen door te voeren te kort gebleken. Inmiddels heeft Huize Henriella een externe partij opdracht gegeven een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organisatie te implementeren. Integraal onderdeel hiervan is een deel uitleg en scholing zodat alle medewerkers van Huize Henriella op een vertrouwde en professionele manier met het nieuwe systeem en de daarbij behorende nieuwe processen en protocollen kunnen werken. Huize Henriella heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat zij op korte termijn weer aan de door de IGJ gestelde normen voldoet en daarmee binnen afzienbare tijd kwalitatief goede zorg levert. Overigens heeft ook de samenvoeging van de twee woonlocaties van Huize Henriella die voor 2020 voorzien is, tot gevolg dat de verschillende interne processen en protocollen makkelijker gestroomlijnd en gemonitord kunnen worden, waardoor Huize Henriella gemakkelijker de juiste kwaliteit van de zorgverlening kan bereiken en blijven borgen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat