Hogewey Weesp mei 2019

Instellingsrapport | 26-07-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


Hogewey Weesp mei 2019.pdf
26-07-2019 | PDF-document PDF-document, 389 kB

Reactie
Uiteraard nemen wij dit rapport zeer serieus. De bevindingen zijn voor ons geen verrassing en zijn al opgenomen in het Kwaliteitsplan dat is opgesteld om aan de normen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. De speerpunten in dit Kwaliteitsplan zijn: - Vaste gezichten op de woningen, zodat medewerkers de cliënten kennen. Dit doen we door het terugdringen van ziekteverzuim en het aannemen en scholen van extra medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dit echter tot een enorme uitdaging. - Verder vorm geven aan persoonsgerichte zorg. Dit doen we o.a. door het invullen van de levensloop en het werken met een cliëntprofiel. Hierdoor kunnen we nog beter inspelen op de vraag en behoefte van de cliënt. - Medewerkers trainen en coachen in het methodisch werken. Zowel op cliëntniveau als op teamniveau (PDCA, leren van incidenten), en met ruimte voor eigen regie. We vertrouwen erop dat we mede door deze verbeteracties kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard die we stellen voor al onze locaties. Aanvullend op de verbeteracties in het kwaliteitsplan stellen we n.a.v. het IGJ rapport een probleemanalyse op, inclusief een plan van aanpak. Daarin zal ook aandacht zijn voor de ondersteuning van de zorgmedewerkers, en de ondersteunende systemen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat