Het Witte Huis Zetten maart 2019 Last onder dwangsom

Last onder dwangsom | 14-03-2019
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.Reactie

Het is nooit leuk wanneer je van de IGJ een aanwijzing krijgt en dat je als kleinschalige zorgaanbieder aan hetzelfde kwaliteitskader moet voldoen als een groot verpleeghuis met meerdere locaties en veel meer medewerkers. Immers de zorg die we bieden is goed en bewoners en familie zijn tevreden. (Zie zorgkaart NL) De vier maanden, die we van de inspectie kregen, waren onvoldoende om ook nog de laatste puntjes op de i te zetten. Het vertrek van de voormalig operationeel directeur heeft hier niet aan bijgedragen. We hebben een extern kwaliteitsbureau aangetrokken voor ondersteuning. Er komt een kwaliteitsmedewerker in dienst. We starten met het overheidsprogramma ’Waardigheid en trots’. We zijn op de goede weg en zijn het eens met de inspectie dat nog niet alle processen duidelijk beschreven staan. Natuurlijk hebben we deskundig personeel in dienst en weten we dat wij goede warme en veilige zorg bieden, maar de inspectie wil dit graag terug zien in deze protocollen en (management-)rapportages. ‘Werken aan kwaliteit’ is een proces waar wij altijd aan blijven werken. Iedereen die graag eens bij ons wil komen kijken is daarom ook van harte welkom voor een rondleiding en een kop koffie.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat