Focus Jeugd en Gezin B.V. Beilen januari 2021 beschermd wonen

Instelling thematoezicht | 03-05-2021
Rapport naar aanleiding van een bezoek of vragenlijst in het kader van een themaonderzoek.Reactie
Reactie afkomstig van: Focus Jeugd en Gezin B.V.
In de conclusie van uw rapport geeft u aan dat wij een open en transparante houding hebben en u vertrouwen heeft in het reflectieve, lerende vermogen van onze organisatie en mogelijkheden tot verbetering. Wij waarderen deze conclusie en herkennen ons hierin. Hoewel wij het inhoudelijk niet met alle genoemde punten eens zijn, zoals het onvoldoende structureren en vastleggen van eventuele risico’s, heeft het bezoek ons inzicht gegeven in onze kwaliteiten, krachten en verbeterpunten. Dit heeft ertoe geleid dat wij na het bezoek reeds zijn gestart met het doorvoeren van verbeteracties ten behoeve van het optimaliseren van onze dienstverlening. Wij zien het bezoek als een mogelijkheid om kwalitatief nog betere dienstverlening te kunnen bieden. De verbeterpunten worden eveneens meegenomen in het proces wat wij doorlopen met Improve360 om kwaliteitsverbetering te borgen en een erkende certificering te behalen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat