Den Bouw Warnsveld februari 2020

Last onder dwangsom | 14-02-2020
Dit is een overzicht van een last onder dwangsom die de inspectie heeft opgelegd. Bij een last onder dwangsom wordt een zorgverlener opgedragen te stoppen met een overtreding. Voor elke periode (bijvoorbeeld een week) dat de zorgverlener dit niet doet, moet hij een dwangsom betalen. De dwangsom stopt als de overtreding is opgeheven.


Den Bouw Warnsveld februari 2020.pdf
14-02-2020 | PDF-document PDF-document, 64 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: Zorg- Wooncentrum Den Bouw
Door de IGJ zijn in oktober 2019 tekortkomingen geconstateerd in de procedures op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de intramurale zorg van den Bouw. Dit betreft in het bijzonder de procedures op het gebied van medicatieveiligheid. De inhoud en naleving hiervan moest door den Bouw samen met (ketenpartners als) de apotheek en huisartsen verbeterd worden. Hiervoor is een verbeterplan in werking gesteld. Tijdens het IGJ bezoek in februari 2020 zijn geen tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid geconstateerd. Wij zijn blij dat de genomen maatregelen hebben geleid tot aantoonbare verbetering van de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening. De samenwerking met de betrokken ketenpartners is hierbij op een constructieve en prettige wijze verlopen. Om ervoor te zorgen dat de medicatieveiligheid in onze organisatie op orde blijft, zullen we de uitvoering van de onderliggende procedures in de komende periode nauwlettend volgen. Vanzelfsprekend doen we dit in goede samenwerking met onze ketenpartners.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat