De Wijngaard Bosch en Duin april 2019

Instellingsrapport | 12-08-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


De Wijngaard Bosch en Duin april 2019.pdf
12-08-2019 | PDF-document PDF-document, 162 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: Bestuurder Accolade zorg
Accolade de Wijngaard staat voor liefdevolle zorg. We zijn blij dat veel cliënten dit ervaren en waarderen. We zijn overtuigd van de kracht van een inspectiebezoek en de nut en noodzaak om met elkaar te bouwen aan de kwaliteit van de zorg. We staan voor kwalitatief goede en liefdevolle zorg aan onze cliënten en doen er alles aan om te bouwen aan onze kwaliteit. We herkennen ons in een aantal aandachtspunten die worden gegeven door de IGJ en gebruiken deze punten om onze zorg verder te verbeteren. Op een aantal punten herkennen wij ons niet en zijn wij geraakt door het oordeel van de IGJ. Onze liefdevolle persoonlijke zorg wordt door onze cliënten en medewerkers vaak als goed tot zeer goed ervaren. Dit is ook terug te lezen op onder andere Zorgkaart Nederland, en in de positieve kwaliteitsscan van Waardigheid en Trots en audits van Care&Quality. Heeft u na het lezen van dit rapport nog vragen dan gaan we daar graag met u over in gesprek.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat