De Hooghe Clock s-Hertogenbosch mei 2019

Instellingsrapport | 12-08-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


De Hooghe Clock s-Hertogenbosch mei 2019.pdf
12-08-2019 | PDF-document PDF-document, 232 kB

Reactie
Vivent staat altijd open voor feedback en wij leren daarvan. Het rapport van de IGJ is hier een voorbeeld van. Wij herkennen ons in de inhoud en hebben hier constructief met de IGJ over kunnen spreken. De handreikingen voor verbeteringen uit het rapport worden op dit moment doorgevoerd. Met behulp van Waardigheid en Trots op locatie pakken we in een grootschalig verbetertraject de thema’s structureel op. Dit doen we niet alleen voor Vivent De Hooghe Clock, maar voor al onze locaties. Wij hebben er vertrouwen in dat we de doelen gaan halen. We blijven continu verbeteren en ontwikkelen, voor onze cliënten en medewerkers maar ook voor de organisatie zelf. Zodat we samen het beste uit de dag halen!

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat