De Verbinding Beek einde verscherpt toezicht mei 2020

Instelling verscherpt toezicht | 25-05-2020
Dit is een overzicht van een verscherpt toezicht dat de inspectie heeft ingesteld, verlengd of opgeheven. Verscherpt toezicht stellen wij in als een verbeterplan tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Ook hebben wij niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt.Reactie
Reactie afkomstig van: Team De Verbinding Beek
De Verbinding met al haar medewerkers is ongelofelijk blij met het behaalde resultaat. Het resultaat is behaald mede door de gerichte feedback van de IGJ. Hiervoor willen wij de IGJ hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen maanden enorm ons best gedaan om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Het tempo in het verbetertraject en inzet willen wij niet loslaten maar juist vast houden, zodat de Verbinding blijvend ontwikkelt en blijft leren. Wij hebben onlangs een start gemaakt met de vorming van een kwaliteitssysteem en werken er naar toe om het HKZ certificaat in de loop van dit jaar te behalen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat