De Oude Toren zakelijke weergave aanwijzing januari 2020

Instelling bevel/aanwijzing | 10-02-2020
Dit is een overzicht van een maatregel die de inspectie heeft gegeven. Bijvoorbeeld verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel geven wij aan een instelling of alleen werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing leggen wij een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tegen dit besluit kan betrokkene bezwaar maken.Reactie
Reactie afkomstig van: Gezondheidscentrum De Oude Toren
Gezondheidscentrum ‘De Oude Toren’ heeft kennis genomen van het voornemen van de IGJ tot het geven van een aanwijzing, die inhoudt dat de continuïteit van zorg (bereikbaarheid en beschikbaarheid) tijdens praktijkuren geregeld en geborgd moet zijn. De Oude Toren onderschrijft de noodzaak hiervan volledig en is van mening dat dit momenteel al goed geregeld is. Desondanks zal de praktijk trachten om op korte termijn de informatievoorziening hieromtrent te verbeteren om te voldoen aan de eisen van de IGJ. De (kwaliteit van de) patiëntenzorg is naar mening van De Oude Toren nimmer in het geding geweest; hetgeen ook niet is vastgesteld.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat