DCB aangepast rapport jan 20

Instellingsrapport | 20-03-2020
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.


DCB aangepast rapport jan 20.pdf
20-03-2020 | PDF-document PDF-document, 104 kB

Reactie
Reactie afkomstig van: DCB
Bij rationaliteitsbepaling van bereidingen hecht Bereidingsapotheek Oldenzaal B.V. (h.o.d.n. ‘Apotheek De Collegiale Bereiding’, “DCB”) grote waarde aan beroepsrichtlijnen en -formularia, zoals de Multidisciplinaire richtlijn ADHD en het Kinderformularium. Andere belangrijke bronnen zijn het Farmacotherapeutisch Kompas en de productinformatie voor geregistreerde en beschikbare producten met dezelfde werkzame stof, zoals de 5mg Dexamfetamine. Deze bronnen zijn voor DCB allemaal relevant om de bereiding en doorlevering van haar producten, in dit geval Dexamfetamine 2,5mg tabletten, onder de IGJ-circulaire te rechtvaardigen. DCB en IGJ verschillen inhoudelijk van mening over de rationaliteit van Dexamfetamine 2,5mg tabletten en de waardering van de Multidisciplinaire richtlijn en het Kinderformularium. DCB kan zich ook niet vinden in de verstrekkende conclusies die IGJ in het rapport aan haar waardering verbindt. DCB merkt op dat het rapport op dat laatste onderdeel is aangepast ten gevolge van gegronde bezwaren die DCB naar voren gebracht heeft.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde(n) op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de ondertoezichtgestelde(n).

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

  • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
  • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
  • Strafbare of aanstootgevende teksten
  • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


 
Terug naar laatste zoekresultaat