Crisisdiensten in de zorgketen van de acute geestelijke gezondheidszorg 2017-2018

Geaggregeerd rapport | 27-09-2018
In deze toezichtronde, in de periode september 2017 – mei 2018, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich op 14 crisisdiensten gericht. Daarom kunnen de resultaten niet als representatief worden beschouwd voor alle crisisdiensten in Nederland. De resultaten van deze toezichtronde laten zien dat de bezochte crisisdiensten over het algemeen voldoen aan de huidige veldnormen om goede en veilige zorg te bieden. De inspectie zag geen reden handhavingsmaatregelen te treffen en gaat ervan uit dat de raden van bestuur en het management van de crisis- diensten op basis van de inspectiebevindingen voortvarend de zorg verder verbeteren. Wel zijn instellingen gevraagd verbetermaatregelen te treffen. Verbeteringen kunnen in het bijzonder worden doorgevoerd in het medicatiebeleid, het scholingsbeleid, het melden van incidenten in de zorg en het naleven van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Bijbehorende instellingsrapporten
GGZ inGeest Amsterdam maart 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 113 kB
Altrecht Utrecht oktober 2017.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 148 kB
GGZ Noord-Holland-Noord Heiloo maart 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 95 kB
Antes Rotterdam februari 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 145 kB
Mondriaan Heerlen maart 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 131 kB
Parnassia Den Haag december 2017.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 135 kB
Emergis Kloetinge april 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 140 kB
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam april 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 157 kB
GGZ Centraal Hilversum november 2017.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 141 kB
GGZ Friesland Leeuwarden november 2017.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 151 kB
Pro Persona Nijmegen mei 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 118 kB
Vincent van Gogh Velo augustus 2017.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 135 kB
Yulius Dordrecht april 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 99 kB
Reinier van Arkel Vught januari 2018.pdf
27-09-2018 | PDF-document PDF-document, 156 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat